Hallintotapa

Hyvä hallintotapa ja laadunhallintajärjestelmät vahvistavat luottamusta yritystämme kohtaan ja parantaa tuottavuutta pitkällä tähtäimellä.

Hyvä hallintotapa määrittelee osakkaiden, hallituksen ja yrityksen johdon vastuut ja velvollisuudet lainsäädäntöä tarkemmin.

Hallinnon periaatteet

Hyvä hallintotapamme koostuu seuraavista periaatteista:

– Lindorff viestii avoimesti ja luotettavasti kaikesta toiminnastaan.

– Lindorffin hallitus on itsenäinen ja riippumaton suhteessa yrityksen johtoon.

– Lindorff pitää huolta, ettei omistajien, hallituksen ja yrityksen johdon välille synny eturistiriitoja.

– Lindorff varmistaa, että hallituksen ja toimitusjohtajan työnjako sekä heidän vastuunsa ja velvollisuutensa ovat kristallinkirkkaat.

– Lindorff kohtelee kaikkia osakkaitaan tasapuolisesti.

– Lainsäädännön ja muun sääntelyn mukainen hyvä hallintotapa ohjaa kaikkea Lindorffin toimintaa.

– Lindorffin organisaatiomalli tukee määräystenmukaista toimintaa.

Vahva compliance-toiminto on osa hyvää hallintoamme.

Lindorffissa on vahva compliancea ja lainmukaisuutta korostava kulttuuri, johon olemme sitoutuneet kaikilla organisaation tasoilla.

Jokainen lindorffilainen suorittaa lainmukaisuuteen ja compliance-periaatteisiin liittyviä koulutuksia, ja allekirjoittaa sitoumuksen, jossa hän sitoutuu noudattamaan niihin liittyviä säännöksiä ja eettisiä toimintatapoja.

Laadun hallinta Lindorffissa

Lindorffin palvelujen tuotanto Suomessa perustuu dokumentoituun laadunhallintajärjestelmään.

Järjestelmän tarkoituksena on ohjata toimintaamme niin, että palvelut täyttävät kaikkien asiakasryhmiemme odotukset ja tuottavat asiakkaillemme lisäarvoa. Asiakaskeskeisyyden ja riskienhallinnan lisäksi laadunhallinnassamme korostuvat mm. johdon vastuun, henkilöstön osallistamisen sekä mittaamisen ja jatkuvan parantamisen periaatteet.

Systemaattisen palautteen seurannan ja laadunhallintajärjestelmän avulla voimme osoittaa, että palvelumme täyttää asiakkaidemme odotukset ja saamme tietoa oman toiminnan jatkuvaan parantamiseen.