Tätä on Lindorff

Lindorff on jo yli 100 vuotta auttanut ihmisiä pitämään luotot hallinnassa ja talouden kestävällä pohjalla. Tätä nykyä olemme johtava riippumaton luotonhallinnan palveluyritys.

Lindorff lyhyesti

Perustamisvuodestamme 1898 lähtien tehtävämme on ollut auttaa ihmisiä pitämään luotot hallinnassa ja talous kestävällä pohjalla. Toimimme 4 400 lindorffilaisen voimin 12 maassa eri puolilla Eurooppaa. Asemamme on erityisen vankka rahoitusalalla, jossa olemme Euroopan johtava toimija.

Suomessa lindorffilaisia on noin 500, ja teemme töitä Turussa, Helsingissä ja Lahdessa. Suomessa Lindorff on toiminut vuodesta 1966, alkujaan Contant Oy:nä. Vuodesta 2003 lähtien olemme olleet osa Lindorffia.

Työskentelemme määrätietoisesti mutta reilusti, jotta asiakkaat saisivat maksunsa kuntoon, sillä velkojen asianmukainen hoito on hyväksi sekä ihmisille että taloudelle. Yritysten palvelukumppanina olemme myös vahvasti mukana kehittämässä myyntilaskutusta ja tuottamassa maksamiseen uusia vaihtoehtoja digitaalisissa myyntikanavissa.

Suomalainen tytäryhtiömme Lindorff Invest on erikoistunut saatavien ostoon ja luottokaupan rahoitukseen Suomessa.

Lindorff Euroopassa

Lindorff Groupin pääkonttori sijaitsee Oslossa – samassa kaupungissa, jossa Eynar Lindorff perusti yrityksen. Tätä nykyä enemmistöomistajamme on Nordic Capital Fund.

Johtava asemamme Euroopassa näkyy myös taloudellisessa tuloksessamme. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 647 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2015 oli 534 miljoonaa. Suomessa liikevaihto oli viime vuonna 85 miljoonaa euroa. Kasvumme on ollut tasaista kuluneen vuosikymmenen aikana.

Pitkä pohjoismainen historiamme ja vankka kokemuksemme antavat meille hyvät eväät olla toimialamme eturintamassa myös vuonna 2017.

Taloudelliset tunnuslukumme löydät sijoittajasivuiltamme

Tuija-Keronen-Lindorff-Suomen-maajohtaja-ja-toimitusjohtaja
Tuija Keronen, toimitusjohtaja Lindorff Oy

Lindorffin arvot

Lindorffissa arvot ohjaavat päivittäistä toimintamme – sekä yrityksen että yksilöiden tasolla. Neljä ydinarvoamme määrittävät, miten teemme työtä.

Lindorffers
Professional
Lindorffers
Customer oriented
Lindorffers
Performance oriented
Lindorffers
Caring

Lindorff on suunnannäyttäjä

Toimialamme muuttuu rytinällä, ja muutos on nopeampi kuin koskaan aiemmin. Kansainvälinen lainsäädäntö vaikuttaa meihin, asiakkaisiimme ja siihen, mikä kaikki on mahdollista tulevaisuudessa ja mikä taas mahdotonta.

Muutokset markkinassa ja maksukäyttäytymisessä muuttavat kuluttajien odotuksia digikanavissa saatavista palveluista. Big data, sosiaalinen media, robotiikka sekä saumattomat ja integroidut palvelut ovat asioita, joita ei voi sivuuttaa.

Koska olemme toimialamme johtava yritys, meidän on oltava finanssiteknologian yleistä kehitystä nopeampia; muutoin emme pysty kehittämään uusia palveluita, jotka aidosti auttavat asiakkaita.

Muutokset ovat mullistavia. Siksi vastuumme on innovoida ja tehdä se nopeasti.

Tavoitteemme on olla edelläkävijä kaikilla markkinoilla, joilla toimimme. Olemme suunnannäyttäjä, joka tarvittaessa rikkoo toimialan rajoja ja vakiintuneita käytäntöjä – jotta voisimme ylittää sekä kuluttaja- että yritysasiakkaidemme odotukset.

Me lindorffilaiset emme näe esteitä. Me näemme mahdollisuuksia.

"Digitaalisuus on oletusarvo kaikessa mitä teemme. Tavoitteenamme on pilotoida ja kehittää edelläkäyviä ratkaisuja asiakkaidemme hyödyksi".

Lindorffin yritysvastuu

Lindorffin yritysvastuu näkyy arjessa siinä, miten autamme ihmisiä pitämään luotot hallinnassa ja talouden kestävällä pohjalla.  Vastuullinen vuorovaikutus ihmisten kesken on toimintamme ytimessä.

Vastuullisuuteen ohjaavat Lindorffissa sisäiset liike-etiikkaa, johtamista ja hyvää hallintotapaa, yhteistyösuhteita, henkilöstöä, tietoturvaa ja riskienhallintaa sekä ympäristöä koskevat periaatteet ja ohjeet. Lindorffin konserninlaajuinen Lindorff Business Practice Principles -ohjeistus varmistaa toimintamme eettisyyden ja lakien johdonmukaisen noudattamisen kaikilla toiminnan osa-alueilla.

Compliance-ohjelmassamme kehitetään näitä toimintaperiaatteita ja keskeisiä toimintaohjeita sekä koulutetaan työntekijöitä yhteisiin käytäntöihin.

Talousasioiden auttajina olemme mukana useissa talousosaamista edistävissä hankkeissa.

Ylläpidämme kaikille suomalaisille tarkoitettua Maksumyöhässä.fi –kansalaispalvelua,  jonka tarkoituksena on kertoa perinnän käytännöistä selkokielellä ja rohkaista ihmisiä maksuongelmien ratkaisemisessa. 

Osallistumme myös koululaisille suunnattuun, palkittuun Yrityskylä-toimintaan. Tuemme Yrityskylän tarjoamia konkreettisia oppimiskokemuksia yhteiskunnan ja talouden toiminnasta tällä hetkellä Varsinais-Suomessa. 

Toimimme myös aktiivisessa vuorovaikutuksessa kuluttaja- ja velallissidosryhmiä edustavien organisaatioiden sekä viranomaisten kanssa.

Lue lisää hyvän hallinnon periaatteistamme ja laadun hallinnasta

Lindorffissa on vahva compliancea ja lainmukaisuutta korostava kulttuuri, johon olemme sitoutuneet kaikilla organisaation tasoilla.

Tietosuoja

Henkilötietolain mukaisissa tietosuoja- ja rekisteriselosteissa kuvataan tarkemmin, missä tarkoituksissa Lindorff käsittelee henkilötietoja, miten huolehdimme rekisteröityjen oikeuksista ja miten muun muassa omat tiedot voi tarkistaa.

> Tietosuojaseloste (PDF) 
> Rekisteriseloste (PDF) 
> Tietosuojaseloste Lindorff Invest (PDF)