Tätä on Lindorff

Lindorff on auttanut ihmisiä pitämään luotot hallinnassa ja talouden kestävällä pohjalla Suomessa jo yli 50 vuotta. Tätä nykyä olemme johtava riippumaton luotonhallinnan palveluyritys.

Lindorff lyhyesti

Perustamisvuodestamme lähtien tehtävämme on ollut auttaa ihmisiä pitämään luotot hallinnassa ja talous kestävällä pohjalla. Suomessa teemme töitä lähes 500 lindorffilaisen voimin Turussa, Helsingissä ja Lahdessa. 

Työskentelemme määrätietoisesti mutta reilusti, jotta asiakkaat saisivat maksunsa kuntoon, sillä velkojen asianmukainen hoito on hyväksi sekä ihmisille että taloudelle. Yritysten palvelukumppanina olemme myös vahvasti mukana kehittämässä myyntilaskutusta ja tuottamassa maksamiseen uusia vaihtoehtoja digitaalisissa myyntikanavissa.

Vankka pohjoismainen kokemus, finanssialan tuntemus ja asiakaslähtöinen ajattelutapa antavat meille hyvät eväät olla palvelualamme eturintamassa myös tulevaisuudessa. 

Kasvumme on ollut tasaista kuluneen vuosikymmenen aikana. Suomessa liikevaihtomme oli viime vuonna 82 miljoonaa euroa. 

Lindorffista tulee Lowell

Lindorff on toiminut Suomessa vuodesta 1966, alkujaan Contant Oy:nä. Nimemme vaihtuu  Lowelliksi myöhemmin vuonna 2018.

Maaliskuusta 2018 lähtien olemme olleet osa Lowell Groupia, Euroopan toiseksi suurinta luotonhallinnan palveluyritystä. Lowell toimii Euroopan suurimmilla ja kehittyneimmillä kuluttajamarkkinoilla Iso-Britanniassa, Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Virossa.

Yhtiöllä on yli 4 400 työntekijää, ja sen asiakkaina on 36 miljoonaa eurooppalaista kuluttajaa. Tutustu Lowellin sijoittajasivuihin lowellgroup.com

Lue lisää uutisistamme

Tuija-Keronen-Lindorff-Suomen-maajohtaja-ja-toimitusjohtaja

Tuija Keronen, toimitusjohtaja Lindorff Oy


Lindorffin arvot

Lindorffissa arvot ohjaavat päivittäistä toimintamme – sekä yrityksen että yksilöiden tasolla. Neljä ydinarvoamme määrittävät, miten teemme työtä.

Lindorffers
Professional
Lindorffers
Customer oriented
Lindorffers
Performance oriented
Lindorffers
Caring

Lindorff on suunnannäyttäjä

Toimialamme muuttuu rytinällä, ja muutos on nopeampi kuin koskaan aiemmin. Kansainvälinen lainsäädäntö vaikuttaa meihin, asiakkaisiimme ja siihen, mikä kaikki on mahdollista tulevaisuudessa ja mikä taas mahdotonta.

Muutokset markkinassa ja maksukäyttäytymisessä muuttavat kuluttajien odotuksia digikanavissa saatavista palveluista. Big data, sosiaalinen media, robotiikka sekä saumattomat ja integroidut palvelut ovat asioita, joita ei voi sivuuttaa.

Koska olemme toimialamme johtava yritys, meidän on oltava finanssiteknologian yleistä kehitystä nopeampia; muutoin emme pysty kehittämään uusia palveluita, jotka aidosti auttavat asiakkaita.

Muutokset ovat mullistavia. Siksi vastuumme on innovoida ja tehdä se nopeasti.

Tavoitteemme on olla edelläkävijä kaikilla markkinoilla, joilla toimimme. Olemme suunnannäyttäjä, joka tarvittaessa rikkoo toimialan rajoja ja vakiintuneita käytäntöjä – jotta voisimme ylittää sekä kuluttaja- että yritysasiakkaidemme odotukset.

Me lindorffilaiset emme näe esteitä. Me näemme mahdollisuuksia.

/media/58229/inttila_img_0493.jpg

"Digitaalisuus on oletusarvo kaikessa mitä teemme. Tavoitteenamme on pilotoida ja kehittää edelläkäyviä ratkaisuja asiakkaidemme hyödyksi".


Lindorffin yritysvastuu

Lindorffin yritysvastuu näkyy arjessa siinä, miten autamme ihmisiä pitämään luotot hallinnassa ja talouden kestävällä pohjalla.  Vastuullinen vuorovaikutus ihmisten kesken on toimintamme ytimessä.

Vastuullisuuteen ohjaavat Lindorffissa sisäiset liike-etiikkaa, johtamista ja hyvää hallintotapaa, yhteistyösuhteita, henkilöstöä, tietoturvaa ja riskienhallintaa sekä ympäristöä koskevat periaatteet ja ohjeet. Lindorffin konserninlaajuinen Lindorff Business Practice Principles -ohjeistus varmistaa toimintamme eettisyyden ja lakien johdonmukaisen noudattamisen kaikilla toiminnan osa-alueilla.

Compliance-ohjelmassamme kehitetään näitä toimintaperiaatteita ja keskeisiä toimintaohjeita sekä koulutetaan työntekijöitä yhteisiin käytäntöihin.

Talousasioiden auttajina olemme mukana useissa talousosaamista edistävissä hankkeissa.

Ylläpidämme kaikille suomalaisille tarkoitettua Maksumyöhässä.fi –kansalaispalvelua,  jonka tarkoituksena on kertoa perinnän käytännöistä selkokielellä ja rohkaista ihmisiä maksuongelmien ratkaisemisessa. 

Osallistumme myös koululaisille suunnattuun, palkittuun Yrityskylä-toimintaan. Tuemme Yrityskylän tarjoamia konkreettisia oppimiskokemuksia yhteiskunnan ja talouden toiminnasta tällä hetkellä Varsinais-Suomessa. 

Toimimme myös aktiivisessa vuorovaikutuksessa kuluttaja- ja velallissidosryhmiä edustavien organisaatioiden sekä viranomaisten kanssa.

Lue lisää hyvän hallinnon periaatteistamme ja laadun hallinnasta

/media/1220/lindorff_employee_09_2400x1600.jpg

Lindorffissa on vahva compliancea ja lainmukaisuutta korostava kulttuuri, johon olemme sitoutuneet kaikilla organisaation tasoilla.