Pidetyt webinaarit

Tutustu webinaareihimme 2016-2017 ja hyödynnä koulutusmateriaaleja.

Kuluttajaperinnän peruskoulu – mitä nykyaikaisessa asiakaslähtöisessä perinnässä tapahtuu, ja miksi asiakkaan kokemuksesta kannattaa pitää huolta perinnässäkin?

Torstaina 5.10. klo 9.00-9.45

Sisältö: Käytännönläheisessä webinaarissa perehdytään kuluttajasaatavien perinnän perusteisiin asiakaskokemuksen, vaikuttavuuden ja lainsäädännön näkökulmista: Miten erilaiset ihmiset käyttäytyvät maksajina? Millaisia vaihtoehtoja kuluttajalaskun kotiuttamiseksi on olemassa, ja miten asiakkaan tausta ja tilanne vaikuttavat niihin? Mitä perinnän eri vaiheissa kannattaa ottaa huomioon asiakaskokemuksen ja perinnässä onnistumisen näkökulmista?

Tavoite: Osallistuja saa monipuolisen kokonaiskäsityksen avoimen kuluttajalaskun kotiuttamisesta eräpäivästä ulosottoon asti, sekä arvokkaita vertaisesimerkkejä palvelulähtöisten toimintatapojen tuomisesta perintää.

Kouluttajat: Lindorffin lakimiehet Hanna Huttunen ja Juttu Salonen sekä tuotepäällikkö Tuomas Kurikka

Siirry latamaan koululutusmateriaalit täältä


Ulkoista myyntilaskutus ja -reskontra onnistuneesti

Torstaina 8.6.2017

Sisältö: Webinaarissa syvennytään siihen, mitä yrityksen tulisi huomioida, kun se harkitsee myyntilaskutuksen ja -reskontran ulkoistamista. Webinaarissa keskitytään myyntilaskutuksen ulkoistamisen kannalta kolmeen kriittiseen aiheeseen:

  • Mitä tarkoitetaan myyntilaskutuksen ja -reskontran ulkoistamisella?
  • Mitä osa-alueita myyntilaskutuksen ulkoistamisessa tulee huomioida?
  • Mitkä hyödyt yrityksesi tulee saavuttaa myyntilaskutuksen ulkoistamisella?

Tavoite: Webinaarin jälkeen osallistuja tietää, mitkä asiat yrityksen tulee huomioida myyntilaskutuksen ja -reskontran ulkoistamisessa. Lisäksi osallistuja pystyy webinaarin jälkeen varmistamaan ulkoistamisen onnistumisen ja saavuttamaan myyntilaskutuksen ulkoistukselle asetetut tavoitteet.

Kouluttajat: Lindorffin asiantuntijat Juho Putkonen ja Mikko Hautamäki

Siirry lataamaan koulutusmateriaali tästä


Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia

Keskiviikkona 24.5.2017

Sisältö: Webinaarissa syvennytään siihen, miksi yritysten tulisi avata verkkokauppansa ja miten avoin B2B-verkkokauppa parantaa yritysostajan asiakaskokemusta ja helpottaa ostamista. Webinaarissa käydään läpi:

  • Miten asiakkaan ostomatka on muuttunut?
  • Miten avoin verkkokauppa parantaa yritysostajan asiakaskokemusta?
  • Miten maksamisessa pitää huomioida yritysostajan tarpeet?


Tavoite: Osallistuja saa kattavan käsityksen siitä, miten avoimessa verkkokaupassa voidaan tukea ostajan matkaa, tarjota asiakkaalle samaa henkilökohtaista palvelua kuin suljetussa verkkokaupassa ja tehdä maksamisesta helppoa, mutta turvallista.

Siirry lataamaan koulutusmateriaali tästä


Perinnän peruskoulu: Mitä yritysperinnässä tapahtuu? – termit tutuiksi, tulokset paremmiksi

Torstaina 18.5.2017

Sisältö: Käytännönläheisessä verkkokoulutuksessa paneudutaan yrityssaatavien perinnän perusteisiin sekä lainsäädännön että käytännön taloushallinnon näkökulmista. Koulutuksessa perehdytään myös siihen, miten yritys voi omalla toiminnallaan parantaa perinnän tuloksia vielä maksun erääntymisen jälkeen. Lisäksi kerrataan perintään liittyviä keskeisiä käsitteitä.

Tavoite: Osallistuja saa hyvän kokonaiskäsityksen avoimen yrityslaskun kotiuttamisesta eräpäivästä ulosottoon asti, sekä arvokkaita vinkkejä oman yrityksen kassavirran kierron parantamiseksi.

Kouluttajat: tuotepäällikkö Tuomas Kurikka sekä lakimiehet VT Laura Peltonen ja OTM Jutta Salonen

Siirry lataamaan koulutusmateriaali täältä


Kulutusluotonanto verkkokaupassa: Mitä se mahdollistaa, mihin se velvoittaa?

Tiistaina 9.5.2017

Sisältö: Webinaarissa perehdytään kulutusluotonantoon verkkokaupassa käytännönläheisesti asiakkaan ostospolun vaiheita seuraten. Miten luottoa voi markkinoida ja mainostaa maksutapana ja mitä siitä pitää kertoa asiakkaalle etukäteen? Mihin hyvä luotonantotapa ja asiakkaan peruutusoikeus velvoittavat luotonantajaa/kauppiasta? Lisäksi kerromme erilaisista luottomuodoista, luottopäätöksen tekemisestä ja luoton hintaan vaikuttavista tekijöistä.

Tavoite: Osallistuja saa hyvän kokonaiskäsityksen kulutusluotonantoa koskevasta sääntelystä, luottoa tarjoavan verkkokauppiaan velvollisuuksista sekä niistä mahdollisuuksista, joita maksuajan antaminen asiakkaalle tuo myyntiin ja liiketoimintaan.

Kouluttajat: Lindorffin lakimiehet Maija Karskela ja Niina Ruhtinas

Siirry lataamaan koulutusmateriaali täältä


Parempia luottopäätöksiä maksamisen datan avulla

Keskiviikkona 12.4.2017

Sisältö: Miten voit parantaa herkkyyttäsi luotollisessa yritysmyynnissä maksukäyttäytymiseen liittyvällä datalla? Webinaarissa keskityttiin uusiin ratkaisuihin luottopäätösten tekemisessä ja asiakasseurannassa. Webinaari on tarkoitettu kaikille bisnespäättäjille ja asiantuntijoille, jotka ovat työssään tekemisissä yritysluotonannon, luotollisen B2B-myynnin tai yritysriskien arvioinnin kanssa.

Tavoite: Webinaarin jälkeen osallistuja ymmärtää paremmin luotolliseen yritysmyyntiin liittyvät riskit ja mahdollisuudet.

Siirry lataamaan koulutusmateriaali tästä


Basics of Collection – getting familiar with terms and processes in Finland

Thursday 15.12.2016

Attendees will be given a basic introduction to Finnish collection process including both the amicable collection process and the judicial process. In addition, the participant will be introduced to the terms and definitions of debt collection activities related to consumers and companies.

Ask for the training materials: koulutukset.fi@lindorff.com


Kun asiakas kiistää velan – mikä on riitainen saatava ja mitä sille voi tehdä?

Torstaina 24.11.2016

Sisältö: Webinaarissa perehdytään siihen millä eri tavoin saatava voi riitautua, miten asiakkaan kiistämään velkaan pitäisi suhtautua, millainen vaikutus asiakkaan riitautuksella on perinnän kulkuun ja voidaanko velkaa vaatia maksettavaksi siitä huolimatta. Lisäksi käydään läpi mitä käytännön asioita velkojan pitäisi näissä tilanteissa ottaa huomioon.

Tavoite: Osallistuja saa hyvän kokonaiskuvan velan kiistämisen vaikutuksista ja mahdollisuuksista periä asiakkaan riitauttamia saatavia.

Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lindorff.com


Miten perintää voi ohjata tehokkaasti verkossa?

Torstaina 8.9.2016

Sisältö: Access-verkkopalvelu helpottaa luotonvalvonnan ja reskontra-asiantuntijoiden arkea. Koulutuksessa tutustutaan palvelun hyödyntämiseen oman työn tehokkuuden näkökulmasta. Koulutuksessa käydään läpi toimintoja erääntyneiden laskujen perintään siirrosta asiakas- ja laskutietojen seurantaa. Lisäksi tutustutaan Accessiin sähköisenä viestikanavana.

Tavoite: Osallistuja perehtyy Access-verkkopalvelun käyttämiseen ja osaa verkkoseminaarin jälkeen hyödyntää sitä tehokkaasti niin yksittäisten laskujen kuin kokonaistilanteen seurannassa.

Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lindorff.com


Perinnän peruskoulu: Termit ja prosessit tutuiksi

Torstaina 19.5.2016


Sisältö: Koulutuksessa kerrataan erääntyneen maksun perinnän kulku niin lainsäädännön kuin käytännön näkökulmista. Lisäksi käydään läpi yritys- ja kuluttajasaatavien perinnän keskeisiä käsitteitä.

Tavoite:
 Osallistuja saa hyvän kokonaiskäsityksen avoimen myyntilaskun kotiuttamisesta perintään siirrosta ulosottoon asti. Lisäksi osallistuja oppii tuntemaan perinnän keskeistä termistöä.

Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lindorff.com


Perinnän erityistilanteet: Velkajärjestely velkojan näkökulmasta

Torstaina 21.4.2016 

Sisältö: Koulutuksessa käydään läpi nykyinen yksityishenkilön velkajärjestelymenettely velkojan näkökulmasta sekä selvitetään missä tilanteissa yritys voi joutua kohtamaan asiakkaan pitkäaikaisen maksukyvyttömyyden? Verkkoseminaarin aikana käydään läpi velkajärjestelyyn pääsyn edellytykset ja järjestelyn vaiheet sekä käsitellään lyhyesti 2015 voimaan tulleen lain käytännön vaikutuksia. 

Tavoite: Osallistuja saa hyvän kokonaiskäsityksen yrityksen oikeuksista ja velvollisuuksista kuluttaja-asiakkaan maksukyvyttömyystilanteissa sekä valmiudet omien oikeuksien turvaamiseen velkajärjestelyissä.

Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lindorff.com


Haastava asiakaskohtaaminen, myönteinen lopputulos

Torstaina 31.3.2016
 
Sisältö: Webinaarissa käydään läpi hankalien asiakaspalvelutilanteiden hoitamista contact center -maailmassa. Tilaisuudessa tutustutaan käytännön esimerkkeihin Lindorffin asiakaspalvelusta. Miten vähentää kitkaa vuorovaikutuksessa? Miten kääntää tilanne vaikean alun jälkeen myönteiseksi asiakaskokemukseksi? 

Tavoite: Osallistuja saa käytännön vinkkejä haastavien asiakaskohtaamisten hoitamiseksi asiakaspalvelutilanteessa.

Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lindorff.com


Mitä ovat suoraan ulosottokelpoiset saatavat?

Torstaina 18.2.2016 

Sisältö: Koulutuksessa kerrataan, millaisia velkoja voi periä ulosotossa ilman tuomioistuimen tuomiota, ja miten näitä ns. suoraan ulosottokelpoisia saatavia peritään tehokkaasti vapaaehtoisesti ja ulosotossa – kuluttajilta ja yrityksiltä. Webinaarissa esitellään myös lainsäädännön vaatimukset ja viimeaikaiset muutokset prosessissa erityisesti yrityssaatavien perinnän osalta. Lisäksi käydään läpi näiden saatavien vanhentumista koskevat periaatteet. 

Tavoite: Osallistuja saa selkeän käsityksen suoraan ulosottokelpoisten saatavien tehokkaasta kotiuttamisesta sekä kuluttaja- että yritysasiakkaita koskien. Seminaari soveltuu erityisesti vahinko- ja työeläkevakuuttajille sekä julkishallinnon toimijoille. 

Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lindorff.com