Perinnän paradoksit

Ihmisten auttaminen maksamaan maksunsa ajallaan on parasta mahdollista perintää. Jos saatava on maksamatta, ratkaisun löytämiseen on yhtä monta tapaa kuin on asiakkaitakin. Keinot voivat vaihdella ystävällisestä tekstiviestistä velkojen uudelleenjärjestelyyn. Siksi kannattaa valita perintäkumppani, jonka osaaminen ja palvelujen kirjo on kyllin laaja.

Paraskin työkalu on tosin hyödytön, jos sitä käyttää väärään tarkoitukseen tai väärään aikaan. Tunnemme asiakkaat, ja pystymme tavoittamaan heidät oikeaan aikaan ja oikealla viestillä.

Laskujen käsittely ja maksujen hallinta ovat olennainen osa asiakaskokemusta. Ne vaikuttavat osaltaan siihen, millainen suhde asiakkaidesi ja brändisi välille syntyy. Maksuihin liittyvien prosessien ja viestinnän pitää nivoutua saumattomasti osaksi koko asiakaskokemusta. Parhaimmillaan maksamaton tai myöhässä oleva maksu voi tarjota mahdollisuuden parantaa palvelukokemusta ja kasvattaa asiakkaan uskollisuutta.

Suurin osa ihmisistä maksaa laskunsa ja tekee sen vieläpä ajallaan. Erääntyvien laskujen osuus on keskimäärin 20 %, toimialasta riippuen. Vaikka erääntyneiden saatavien määrä olisi pienempikin, oikean perintäkumppanin valinnalla on strategista merkitystä. Tuon kohderyhmän syvällinen tuntemus on tarpeen liiketoiminnan tehostamiseksi ja riskien hallitsemiseksi. Kuinka tunnistaa heidät ilman, että kannattavia asiakassuhteita menetetään?

 

Vaikka erääntyneiden saatavien lukumäärä olisi pieni, oikean perintäkumppanin valinnalla on strategista merkitystä.
Tunnemme asiakkaat, ja pystymme tavoittamaan heidät oikeaan aikaan ja oikealla viestillä.

Tunnemme asiakkaat, ja pystymme tavoittamaan heidät oikeaan aikaan ja oikealla viestillä.

Yrityksillä on harvoin puutetta datasta. Sen sijaan niiltä puuttuu monesti kyvykkyys tehdä liiketoiminnallisia ratkaisuja datan perusteella. Pahimmassa tapauksessa kehittymättömät analytiikkamenetelmät ja ennustemallit johtavat siihen, että asiakkaiksi ei huolita ihmisiä tai yrityksiä, jotka saattaisivat olla asiakkaina kaikkein parhaimpia.

Omasta datasta on hyötyä vasta, kun sen yhdistää muihin informaatiolähteisiin ja tiedon analysointiin. Syvällinen näkemys asiakkaiden arvostuksista ja maksukäyttäytymisestä antaa paremman käsityksen sekä luottoihin liittyvistä riskeistä että tuotoista.

 Kysy meiltä, miten panemme lähestymistapamme ja datamme tekemään työtä puolestasi.