5 luotonhallinnan trendiä 2017

Mitkä 5 dataan ja asiakkaiden odotuksiin liittyvää trendiä mullistavat luotonhallintaa vielä tänä vuonna?

Luotonhallinnan trendit 2017

Trendi 1: Maksaminen korostuu asiakaskokemuksessa
Viime vuosina eri toimialoille on tullut uusia teknologiavetoisia toimijoita, joiden ansaintalogiikat järisyttivät vakiintuneita toimintatapoja. Tämä kehitys jatkuu vuonna 2017, myös luotonhallinnan palveluiden piirissä. Ketteryyden merkitys korostuu, mutta vielä tärkeämpää on asiakastyytyväisyyteen panostaminen ja asiakaskokemuksesta huolehtiminen palveluketjun kaikissa vaiheissa. Meidän tehtävämme onkin tarjota älykkäitä ratkaisuja, joilla yritykset pystyvät parantamaan asiakaspitoa ja lisäämään asiakasuskollisuutta.

Trendi 2: Kustannusten ja riskien hallinta automatisoituu
Datan ja automaation merkitys prosesseissa kasvaa. Hyvä esimerkki on luottoehtojen määrittely datan perusteella, manuaalisten tarkistusten ja henkilökohtaisen arvioinnin sijaan. Tällaiset prosessien automatisoinnit ovat kustannustehokkaampia, mutta myös kätevämpiä asiakkaille. Parhaimmillaan automatisoinnilla voi lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla: tuotot kasvavat ja asiakastyytyväisyys kohenee. Digitalisaation eturintamassa pysyminen on elinehto tulevaisuuden menestykselle.

Trendi 3: Personoitu maksaminen
Verkkokaupan suosio osoittaa jatkuvaa kasvua. Verkkoasiointi on kätevää, vaivatonta ja nopeaa, mutta maksamisen näkökulmasta sillä on myös varjopuolensa. Käsitys omasta maksukyvystä saattaa hämärtyä, ja todennäköisyys maksujen viivästymille tai laiminlyönneille kasvaa. Asiakkaat on tärkeä tuntea ja tunnistaa, ja yksilöllinen kohtelu on avainasemassa. Kun asiakkaan kanssa ollaan henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa, on todennäköisempää, että hän hoitaa maksunsa säntillisesti ja sovitusti.

Trendi 4: Räätälöidyt asiakaskohtaamiset
On yhä tärkeämpää tavoittaa asiakkaat tismalleen oikeaan aikaan, oikeassa kanavassa ja oikealla viestillä. Yhtäältä asiakkaat eivät välttämättä halua vastata puhelimeen tai avata mainospostilta vaikuttavia kirjeitä. Toisaalta he saattavat käyttää aivan muita kommunikaatiokanavia, kuin mitä heidän oletetaan käyttävän. Asiakkaiden kanavamieltymysten tunteminen ja räätälöity asiakasviestintä ovatkin yhä tärkeämpiä tekijöitä maksuprosessissa ja myös perinnän onnistumiseksi.

Trendi 5: Ennakoiva analytiikka
Kuten monessa muussakin asiassa, myös luotonhallinnassa ennaltaehkäisy on kannattavampaa kuin vahinkojen korjaaminen. Datan ja kehittyneeseen analytiikkaan perustuvien asiakasprofiilien ja persoonien avulla mahdolliset maksuhäiriöt voi tunnistaa jo erittäin aikaisessa vaiheessa. Ja yllättävää kyllä, varhainen puuttuminen yleensä parantaa asiakastyytyväisyyttä, sillä asiakkaat arvostavat, että heistä pidetään huolta.

Haluatko kuulla lisää, miten voit personoida ja räätälöidä asiakkuusprosessit?

/media/5635/lindorff-hq2017-8778_2400x1600.jpg

Luotonhallinnassa ei siis kannata tyytyä tuijottamaan eräpäivää. Eräpäivää ei sovi väheksyä, mutta tärkeämpää on tarkastella asiakasta yksilönä ja maksuprosessia kokonaisuutena, missä kaikki prosessin vaiheet vaikuttavat asiakaskokemuksen muodostumiseen.